Hem Tasseled Gharara Suit
Hem Tasseled Gharara Suit

Color: Ivory, Size: XS/34

Hem Tasseled Gharara Suit